3 (2)

การกำหนดสถานะของคุณในประเทศไทย

การเริ่มต้นธุรกิจใหม่

การเริ่มต้นธุรกิจใหม่ในประเทศไทยอาจจะทำให้เกิดความสับสน

เรามีประสบการณ์หลายปีเกี่ยวกับการลงทุนใหม่ๆ ตั้งแต่การตั้งค่าไปจนถึงการเริ่มดำเนินการ และเราสามารถช่วยคุณเลือกสิ่งที่ถูกต้องสำหรับสถานการณ์เฉพาะของคุณได้

มีธุรกิจหลากหลายประเภทในประเทศไทยที่สามารถเป็นเจ้าของในนามบุคคลหรือลงทุนร่วมกับบุคคลอื่นเป็นกลุ่ม:

 • กรรมสิทธิ์ แต่เพียงผู้เดียว
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • บริษัทจำกัด
 • การขอใบรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติ
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างชาติ (FBL)
 • การขอรับบัตรส่งเสริมการลงทุน

ทำการจดทะเบียนบริษัทของคุณอย่างถูกต้อง

การดำเนินธุรกิจในประเทศไทยสามารถดำเนินการในนามของบุคคลธรรมดาหรือบริษัทก็ได้

นิติบุคคลแต่ละประเภทจำเป็นต้องจดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดการลงทะเบียนและการจำกัดเวลาจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับนิติบุคคล

เราจะช่วยระบุในใบอนุญาตที่จำเป็นสำหรับธุรกิจของคุณ และวัตถุประสงค์การจดทะเบียนบริษัทของคุณอย่างถูกต้อง

การระบุในใบอนุญาตที่จำเป็นสำหรับธุรกิจของคุณ

ในประเทศไทย ธุรกิจบางประเภทจำเป็นต้องมีใบอนุญาตหรือใบอนุญาตเฉพาะ การทำธุรกิจโดยไม่มีใบอนุญาตนั้นผิดกฎหมาย

ตัวอย่างใบอนุญาตที่จำเป็นในการเริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทย:

 • ใบอนุญาตประเภทอาหาร
 • ใบอนุญาตประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ใบอนุญาตอาหารและยา (อย.)
 • ใบอนุญาตนำเข้า / ส่งออก
 • ใบอนุญาตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

อาคารสถานที่และการเข้าถือสิทธิ์ในที่ดิน

เราเข้าใจดีว่าที่ตั้งที่เหมาะสมของธุรกิจของคุณอาจเป็นองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จของคุณ

เราจะช่วยวิเคราะห์พื้นที่ว่างให้ตามที่คุณเลือกสรร

นอกจากนี้เรายังสามารถช่วยในการจัดหาที่ดินด้วยแง่มุมทางด้านกฎหมายและเป็นทางการทั้งหมด.

thไทย